სიცრუის დეტექტორი

დეტექტვითა ეროვნული ასოციაცია გთავაზობთ პოლიგრაფის მომსახურებას. მომსახურებას გაგიწევენ ასოციაციის სპეციალისტები. 

პოლიგრაფი

სიცრუის დეტექტორზე ტესტირება იწყება გასაუბრებით ინფორმაციის მოსაპოვებლად, რომელიც შემდგომში გამოყენებული იქნება "საკონტროლო კითხვების, შესაბამისი კითხვებისა და შეუსაბამო კითხვების" ფორმულირებისთვის. სიცრუის დეტექტორის სპეციალისტი შემდეგ განმარტავს, თუ როგორ მუშაობს პოლიგრაფიული ინსტრუმენტი, რის შემდეგაც დაიწყება ტესტირება.

პოლიგრაფირება ხდება წინასწარ მომზადებული კითხვების შესაბამისად, რომელის შინაარსიც და ენაც შეთანხმებული უნდა იყოს წინასწარ ასოციაციის წარმომადენელთან.პოლიგრაფზე შემოწმების შემდეგ დასმული კითხვები და პასუხები, რომელიც აღირიცხება სპეციალურ პროგრამაში, საბოლოოდ ჩამოყალიბდება დასკვნის სახით, სადაც წარმოდგენილი იქნება კითხვებზე გაცემული პასუხების დამოკიდებულა პოლიგრაფირების პიროვნების, აისახება პროგრამული მაჩვენებლის ცვლილებები, რაც ვარაუდის საფუძველს ქმნის აღნიშნული პასუხების სისწორის ან სიცრუის. 

შეუძლია თუ არა დამსაქმებელს პოლიგრაფიული ტესტის ჩატარება?

საქართველოს და საერთაშორისო კანონმდებლობა ნაწილობრივ ან სრულად არეგულირებს აღნიშნულ საკითხს. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ყველა უფლებას აქვს გარკვეული წინაპირობა, რაც შეეხება ზემოთხსენებულ უფლებას დამსაქმებლის მხრიდან ეს დამოკიდებულია დასაქმებულის ნებაყოფლობით უფლებაზე, შესაბაისად თუ არსებობს დასაქმებულის ნება შესაძლებელია ზემოაღნიშნული უფლების განხორცილება. 

შეგიძლიათ აიძულოთ ადამიანი გაიაროს სიცრუის დეტექტორზე ტესტირება?

საერთაშორისო და მათ შორის საქართველოს კანონმდებლობით იკრაძლება პირის იძულება განახორციელოს ან არ განახორციელოს რაიმე ქმედება. შესაბამისად პოლიგრაფზე ტესტირება, ტესტირების დროს დამსწრე პირები და დასკვნის ღიაობა დამოკიდებულია ტესტირებული პირის ნებაზე. 

დაგვიკავშირდით

აღნიშნული მომსახურებით სარგებლობს როგორც ფიზიკური ასევე იურიდიული პირები, აღსანიშნავია ის ფაქტიც რომ, სიცრუის დეტექტორი ქმნის ახალ ალტერნატივას სამართალწარმოების მიმართლებით.

სამუშაო საათები

ორშაბათი- პარასკევი 9:00-18:00 სთ.
(სატელეფონო 21:30 სთ-მდე)
შაბათი - 10:00-17:00

კონტაქტი

თბილისი, წერეთლის გამზ. N116
მობილური:+995 577 40 30 05
ელ.ფოსტა: info@detective.ge