კერძო დეტექტივის მომსახურება

Posted on Leave a comment

(საქართველოს მიღებული , დადგენილი და რატიფიცირებული საერთაშორისო ნორმებით).   პიროვნებების საცხოვრებელი ადგილის და ტელეფონის დაზუსტება ბანკებთან და მიკრო საფინანსო ორგანიზაციებთან პრობმელური სესხების მოგვარება   პარტნიორის საიმედოობის დადგენა   სხვადასხვა ცხოვრებისეული სიტუაციების გარკვევა   მონაცემების და ცნობების შეგროვება   საპასპორტო და ბიოგრაფიული მონაცემების დადგენა   სხვადასხვა ინფორმაციული ბაზებიდან მონაცემების და ცნობების მიღება  ოჯახური მდგომარეობის და სხვა ბიოგრაფიული მონაცემების დაზუს ტება  მოსამსახურეების, ძიძების,  მიერ მოვალეობების შესრულების კონტროლი  კრიმინალური თვალთვალის გამოვლენა, კონტრზომები  ვიდეო-აუდიო კონტროლის სისტემების მონტაჟი (შემოწმება) დამკვეთის  ფართზე  ბიზნეს უსაფრთხოების სრული პაკეტი (არაკეთილსინდისიერი კონკურენტების, პარტნიორების და თანამშრომლების გამოვლენა).  ავანტიურისტისგან თავდაცვა  მტკიცებულებათა უზრუნველყოფა.  იურიდიული კონსულტაცია და საადვოკატო მომსახურება  გაპრობლემებური სესხების ამოღება  კონფიდეციალობა გარანტირებულია ტელ:   577-40-30-05